Descrición

09-04-2019 Bases da convocatoria. VER

30-04-2019 Listaxe provisional de aspirantes admitidos/as e  excluídos/as. VER

10-05-2019 Lista definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as. VER

16-05-2019 Resultados valoración de méritos. VER

Recórdase que o exercicio da fase de oposición, caso práctico, terá lugar o día 21/05/2019, ás 9
horas no salón azul do Edificio Liceo, na praza de Galicia nº 1 Betanzos, lugar, hora e data nas
que as persoas aspirantes admitidas deberán comparecer co seu D.N.I

31-05-2019 Resultados do caso practico e convocatoria para a proba de Galego. VER

04-06-2019 Resultados finais do proceso selectivo. VER