Descrición

09-08-2023 Convocatoria e bases. VER

15-11-2023 Rectificación bases especificas da convocatoria. VER

03-01-2024 Listaxe provisional admitidos/as exluídos/as. VER

31-01-2024 Listaxe definitivo admitidos/as exluídos/as. VER

09-02-2024 Valoración de méritos fase de concurso. VER

04-03-2024 Anuncio contestación alegacións valoración de méritos. VER

18-03-2024 Anuncio corrección exame práctico. VER

19-04-2024 Anuncio notas 2º exame ARI. VER

16-05-2024 Anuncio proposta de nomeamento. VER