Descrición

Convocatoria incluída na oferta de emprego público do concello de Betanzos do ano 2023.

30-01-2024 Bases reguladoras. VER