CULTURA E DEPORTES

URBANISMO

LOCAIS DE ENSAIO

POSTOS DE VENDA AMBULANTE

CIRCULACIÓN E VÍA PÚBLICA

SERVIZOS SOCIAIS

PADRÓN DE HABITANTES

CEMITERIO

AUGA E SUBMINISTRACIÓNS

ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS

ACTIVIDADES DE VERÁN

OBRADOIROS

XERALES E VARIOS