Descrición

Bases reguladoras das subvencións do Programa de instalación de ascensores e outros dispositivos de
accesibilidade en edificios. VER