Descrición

Consulta pública na páxina web municipal VER

Borrador inicial para consulta cos grupos políticos e na web municipal, outubro de 2018. VER

07-12-2018 Exposición publica da aprobación inicial da ordenanza municipal para a protección e conservación de camiños e vías públicas municipais en relación coas operacións de saca de madeira VER