Descrición

19-07-2021 Prazas ofertadas. VER

15-09-2021 Bases da convocatoria. VER

27-10-2021 Anuncio BOE VER

21-03-2022 Relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as, nomeamento do tribunal e data e lugar do primeiro exercicio da fase oposición. VER

06-04-2022 Cambio do tribunal. VER

12-04-2022 Plantilla de respostas do primer exercicio. VER

19-05-2022 Anulación primeira proba, nova constitución do tribunal e data repeticion do primeiro exercicio. VER

07-06-2022 Anuncio da publicación das respostas correctas do primeiro exercicio. VER

07-06- 2022 Primeiro exercicio galego. VER

07-06-2022 Plantilla de respostas do primeiro exercicio. VER

15-06-2022 Resultado do primeiro exercicio e convocatoria do segundo. VER

01-07-2022 Puntuación segunda proba e final. VER

27-07-2022 Proposta de nomeamento. VER