Descrición

19-07-2021 Prazas ofertadas. VER

15-09-2021 Bases da convocatoria. VER

27-10-2021 Anuncio BOE VER

21-12-2021 Listaxe provisional de admitidos/as e excluidos/as VER

24-12-2021. Anuncio BOP Listaxe provisional de admitidos/as e excluidos/as. VER

21-01-2022 Listaxe definitivo de admitidos/as, nomeamento do tribunal e data do primeiro exercicio da fase da oposición. VER

27-01-2022 Listaxe definitivo admitidos/as, designación membros do tribunal e nova data e lugar do primeiro exercicio. (Corrección da resolución anterior) VER

22-02-2022 Acta 1 Constitución do tribunal. VER

22-02-2022 Plantilla de respostas exame tipo test. VER

22-02-2022 Acta 2 18/02/2022 Puntuación do exame tipo test. VER

22-02-2022 Anuncio puntuación examen tipo test. VER

25-02-2022 Acta nº 4. Puntuacións do primeiro exame, data e lugar de celebración do segundo exercicio. VER

24-03-2022 Data da lectura do segundo exercicio. VER

31-03-2022 Valoración do segundo exame do proceso de oposición e convocatoria do terceiro exercicio. VER

08-04-2022 Cualificacións do terceiro exercicio, cualificacións totais e proposta de nomeamento. VER

26-04-2022 Nomeamento. VER