Descrición

27-12-2021 Bases da convocatoria. VER

13-01-2022 Anuncio BOE. VER

19-04-2022 Listaxe definitiva de admitidos/as e excluídos/as, tribunal e data do exame. VER

22-04-2022 Plantilla de respostas do primer exercicio. VER

22-04-2022 Puntuacións primer exercicio e data do segundo. VER

03-05-2022 Resolución alegacións e modificación data do 2º exercicio. VER

13-05-2022 Resultado segundo exercicio e proposta de nomeamento. VER

20-05-2022 ANUNCIO Nomeamento. VER

27-05-2022 ANUNCIO Nomeamento. (BOP). VER