Descrición

07-09-2022 Bases para a selección do alumnado traballador/a e do persoal directivo, docente e administrativo de apoio. VER

28-09-2022 Resultados provisionais do proceso selectivo para as prazas de alumnado traballador. VER

29-09-2022 Resultados entrevistas persoal directivo, docente e administrativo de apoio. VER

03-10-2022 Resultados definitivos do proceso selectivo para as prazas de alumnado traballador. VER