Descrición

09-10-2019 Bases para a selección do alumnado traballador e persoal do obradoiro de emprego. VER

18-10-2019 Puntuación entrevista persoal docente e de apoio. VER

24-10-2019 Puntuación entrevista alumnado. VER

25-10-2019 Listaxe provisional equipo directivo e docente. VER

25-10-2019 Listaxe provisional alumnado. VER

31-10-2019 Listaxe definitiva equipo directivo e docente.VER

31-10-2019 Listaxe definitiva alumnado.VER