Descrición

19-07-2021 Prazas ofertadas. VER

15-09- 2021 Bases da convocatoria VER

27-10-2021 Anuncio BOE VER

21-12-2021 Listaxe provisional de admitidos/as. VER

24-12-2021 Anuncio BOP Listaxe provisional de admitidos/as. VER

21-01-2022 Listaxe definitivo de admitidos/as, nomeamento do tribunal e data do primeiro exercicio da fase da oposición. VER

27-01-2022 Listaxe definitivo admitidos/as, designación membros do tribunal e nova data e lugar do primeiro exercicio. (Corrección da resolución anterior) VER

21-02-2022. Acta 17/02/2022 de constitución do tribunal. VER

21-02.2022 Plantilla de respostas exame tipo test. VER

21-02-2022 Acta 18/02/2022 Puntuación do exame tipo test. VER

21-02-2022 Puntuación do exame tipo test. VER

04-03-2022 Alegacións ao exame tipo test e puntuacións correxidas. VER

04-03-2022 Data e lugar de celebración do segundo exame. VER

21-03-2022. Segundo exame do proceso de oposición. VER

21-03-2022  Acta de valoración do segundo exame do proceso de oposición e convocatoria do terceiro exercicio. VER

21-03-2022 ANUNCIO. Cualificacións do segundo ejercicio e data e lugar do terceiro exame. VER

24-03-2020 Cualificacións do tercer exercicio, cualificacións totais e proposta de nomeamento. VER

08-04-2022 Relación de aprobados del tercer ejercicio y nombramiento. VER