Descrición

22-12-2020 Bases para a provisión da praza de arquitecto/a técnico. VER

29-04-2021 Listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as. VER

26-05-2021 Listaxe definitio de admitidos/as e excluídos/as. VER

23-06-2021 Puntuación primeiro exercicio. VER

24-06-2021 Respostas primeiro exercicio . VER

09-07-2021 Rectificación anuncio. VER

14-07-2021 Puntuación segundo exercicio. VER

19-07-2021 Puntuación fase de oposición. VER