Descrición

02-07-2019 Bases da convocatoria. VER

02-07-2019 Anexo I. Modelo de instancia. VER

10-07-2019 Listaxe provisional de admitidos/as e excluidos/as no expediente de selección de persoal laboral temporal de conductores e peóns de limpeza viaria para a realización de servizos mínimos municipais. VER

18-07-2019 Listaxe definitiva de admitidos/as e excluídos/as, designación de Tribunal e data do primeiro
exercicio. VER

26-07-2019 Valoración meritos, resultado proba tipo test e data de realización da proba de galego. VER

30-07-2019 Resultado final. VER