Descrición

23-12-2020 Bases. VER

18-02-2021 Listaxe provisional admitidos/as e excluídos/as . VER

22-03-2021 Listaxe definitiva, nomeamento do Tribunal e lugar e data do primeiro exercicio. VER

30-03-2021 Proba tipo test e respostas correctas. VER

09-04-2021 Reclamacións e resultado do primeiro exercicio. VER

12-04-2021 Apertura de sobres dos códigos do primeiro exercicio tipo test. VER