Descrición

02-09-2021 Regularización de atraques, fondeos e utilización das instalacións e dominio público portuario das embarcacións sitas no espacio entre a ponte do ferrocarril e a estación depuradora no porto de Betanzos. VER

02-09-2021 Plano. VER