“Revisión do Plan xeral de ordenación municipal de Betanzos, documento para aprobación inicial”, datado en xullo do 2021.

Este documento foi aprobado polo Pleno do Concello o 15 de setembro de 2021.

O trámite de información publica e o prazo para presentar alegacións iniciarase tras o anuncio da aprobación inicial, polo Pleno do Concello, no Diario Oficial de Galicia de data 20 de outubro de 2021 e nun dos periódicos de maior difusión na provincia e terá un prazo de dous meses ata o 20 de decembro de 2021.

O documento quedará exposto no portal web do Concello www.betanzos.gal e na sala de usos múltiples do edificio Liceo (2ª planta), onde haberá un servizo de atención ao público de 9.30 a 14.00 horas, de luns a venres.

A maiores, todos os venres o equipo redactor do Plan Xeral tamén atenderá á veciñanza que así o solicite mediante cita previa os venres de outubro, novembro e decembro.

A información sobre a aprobación inicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Betanzos que se facilita a través do visor do plan xeral emitese con efectos simplemente informativos, polo que carece de validez xurídica.

Visor plan xeral

Certificado aprobación inicial Pleno.

Acceso a documentación en versión navegable.

00. Indice. VER

01. MX Memoria xustificativa. VER

02. EMR Estudo medio rural. VER

03. AMAP Analise modelo asentamento poboacional. VER

04. MOB Mobilidade. VER

05. PINF Planos información VER

06. PORD Planos ordenación urbanística. VER

07. NU Normativa urbanística. VER

08. CAT Catálogo. VER

09. EE Extratexia actuación estudo económico…etc. VER

10. AAE Avaliación ambiental extratéxica. VER

Formulario Alegacions-PXOM BETANZOS. VER

Para o acceso ao menú principal por sede electrónica prema aquí