Descrición

22-12-2020 O Pleno do Concello de Betanzos, en sesión ordinaria celebrada o 30 de novembro de 2020, aprobou inicialmente a modificación das ordenanzas fiscais 4, 6 9, 12 y 13. VER