Descrición

Cartel Descargar

Folleto informativo. Descargar

Solicitude de matrícula. (PDF editable). Descargar

Información detallada de como facer a matrícula na sede electrónica

A matrícula será do 12 ao 29 de setembro:

 • Na sede electrónica do Concello de Betanzos (sede.betanzos.gal).

 • No Rexistro xeral do Concello de Betanzos.

 • Nas oficinas de Correos.

 • En calquera oficina de asistencia en materia de rexistros da Administración.

Para aquelas persoas que presenten a súa matrícula a través da sede electrónica do Concello débese utilizar o procedemento xenérico e neste anexar a solicitude de matrícula debidamente cuberta.

 1. Premar no destacado da EMuF na páxina web do Concello (novas.betanzos.es)

 2. Descargar o impreso de solicitude de matrícula, cúbreo e pulsar en gardar.

 3. Entrar na Sede Electrónica do Concello (sede.betanzos.gal)

 4. Premar no trámite “Solicitude Xeral” e iniciar o trámite (on line)

 5. Premar en Entrar [email protected]

 6. Elixir o método de identificación: [email protected] ou DNIe/Certificado Electrónico > Acceder

 7. Premar en Solicitude

 8. Cubrir os campos que aparecen co asterisco (*) no apartado datos identificativos > Siguiente

 9. Expoño: “Achego no documento anexo a solicitude para a EMuF”. Solicito: “Matricularme na EMuF no curso 2022/2023”.

 10. Gardar e avanzar, en documentación adicional subir a solicitude de matrícula gardada previamente.

 11. Gardar, avanzar e asinar a solicitude e descargar o xustificante de presentación.