XVI Bienal de pintura Balconadas

XVI Bienal de pintura Balconadas 2018-05-04T08:10:12+00:00

Descrición

Publicación no Boletín oficial da provincia da Coruña das bases da XVI Bienal de pintura Balconadas 2018. VER

Publicación en el Boletín oficial de la provincia de A Coruña de las bases de la XVI Bienal de pintura Balconadas 2018. VER

Bases e folla de inscrición. VER Para participar adxunta a tua obra de inscrición cumprimentada e asinada con copia de D.N.I, / NIE

Bases y hoja de inscrición. VER Para participar adjunta tu obra de inscrición cumplimentada y firmada con copia de D.N.I, / NIE

Detalles