Descrición

07-03-2018 Bases da convocatoria para a selección temporal dun patrón de tráfico interior para a lancha municipal Diana Cazadora. VER BASES

15-03-2018 Rectificación de bases conducción lancha municipal e novo prazo de presentación de instancias. VER RECTIFICACIÓN BASES

05-04-2018 Listaxe provisional de persoas admitidas / excluídas. VER

20-04-2018 Listaxe definitiva de persoas admitidas / excluídas. VER

25-04-2018 Proposta á alcaldía da persoa candidata para a formalización de contrato VER