Descrición

Publicación no Boletín oficial da provincia da Coruña das bases da XVII Bienal de pintura Balconadas 2019. VER

Publicación en el Boletín oficial de la provincia de A Coruña de las bases de la XVII Bienal de pintura Balconadas 2019. VER

 

Bases e folla de inscrición. VER Para participar adxunta a tua obra de inscrición cumprimentada e asinada con copia de D.N.I, / NIE

Bases y hoja de inscrición. VER Para participar adjunta tu obra de inscrición cumplimentada y firmada con copia de D.N.I, / NIE

17-07-2019 DECRETO: Xurado Edición especial Balconadas 800 aniversario. VER

17-07-2019 DECRETO: Jurado Edición especial Balconadas 800 aniversario. VER