Sesión ordinaria do pleno da corporación do 27-03-2018