Aprobación implantación rexistro de funcionarios/as habilitados/as