Loading...
Ordenanzas y Reglamentos 2018-01-22T13:54:04+00:00
ORDENANZAS E REGULAMENTOS
   Regulamentos
   Taxas e Impostos
   Ordenanzas
   Prezos Públicos
   Contratación
  • ÚLTIMAS PUBLICACIONES

Última Actualización

File Date
1.Modelo solicitude de novo posto de venda ambulante na Feira_Convocatoria actual23-04-2018
2.Modelo solicitude de prestación do servizo de axuda no fogar23-04-2018
3.Modelo solicitude de axuda económica de emerxencia social23-04-2018
4.Ordenanza fiscal 17, reguladora da taxa por retirada e custodia de vehículos23-04-2018
5.Sesión ordinaria do pleno da corporación do 24/04/201820-04-2018