Descrición

23-12-2020 Bases. VER

18-02-2021 Listaxe provisional admitidos/as e excluídos/as . VER

22-03-2021 Listaxe definitiva, nomeamento do Tribunal e lugar e data do primeiro exercicio. VER

30-03-2021 Proba tipo test e respostas correctas. VER

09-04-2021 Reclamacións e resultado do primeiro exercicio. VER

12-04-2021 Apertura de sobres dos códigos do primeiro exercicio tipo test. VER

28-04-2021 Data segundo exercicio “Proba de informatica”. VER

05-05-2021 Rectificación listaxe convocados para a proba informática. VER

07-05-2021 Proba procesador de textos. (OpenOffice) VER

07-05-2021 Calificacións proba procesador de textos. (OpenOffice) VER

13-05-2021 Avaliación de méritos da fase de concurso e listaxe provisional. VER

21-05-2021 Listaxe definitiva da bolsa. VER

03-06-2021 Decreto listaxe definitiva da bolsa. VER