Descrición

18-01-2023 Bases reguladoras da convocatoria. VER

20-01-2023 Bases reguladoras publicación BOP. VER

09-02-2023 Listaxe definitiva de admitidos/as. VER

15-02-2023 Listaxe definitiva de admitidos/as BOP. VER

28-02-2023 Plantilla de respostas correctas e convocatoria do segundo exercicio. VER

17-03-2023 Segundo exercicio. VER

27-03-2023 Corrección alegacións segundo exame A2 e puntuacións. VER

28-03-2023 Listaxe definitiva da bolsa. VER