Descrición

O Concello acomete A 2ª  fase dos traballos  de mellora eficiente do alumbrado público financiados mediane a subvención concedida, segundo o  establecido no Real Decreto 616/2017, de 16 de xuño, polo  que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono, no marco do  Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.

 

A axuda concedida para esta 2ª fase  é de  829.696,09€; sendo a inversión total de 1.031.120,12€.