Descrición

09-08-2023 Convocatoria e bases. VER

15-11-2023 Rectificación bases especificas da convocatoria. VER

03-01-2024 Listaxe provisional admitidos/as exluídos/as. VER

31-01-2024 Listaxe definitivo admitidos/as exluídos/as. VER

09-02-2024 Valoración de méritos fase de concurso. VER