Descrición

O Concello acomete a 3ª  fase dos traballos  de mellora eficiente das instalacións de alumbrado, iluminación e sinalización exterior,  financiados mediane a subvención concedida, segundo o  establecido no Real Decreto 616/2017, de 16 de xuño, polo  que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono, no marco do  Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.

 

A axuda concedida para esta 3ª fase  é de  503.770,43€; sendo a inversión total de 629.713,04€.