Desde o 9 de marzo de 2018, as licitacións que se inicien consúltanse na nova plataforma web:

Os procedementos de licitación iniciados con anterioridade á devandita data continuaranse publicando no perfil:

  • ÚLTIMAS PUBLICACIÓNS