AGENDA TELEFÓNICA

Urxencias Médicas 061
Ambulatorio (Urxencias) 981 770 711
Urxencias Xerais 112
Centro de Saúde 981 77 07 90
Policía Local-Urxencias 981 770 602
Policía Local-Información 981 770 694
Garda Civil 984 770 053
Protección Civil 981 774 742
Bombeiros 981 775 153
Baleirado de Foxas Sépticas 981 770 026
Punto Limpo/Recollida de Trastes 981 795 524

Telecentro e Aula de Informática 981 771 300
Museo 981 773 693
Tesorería 981 773 686
Urbanismo 981 776 526
Biblioteca 981 771 946
Información Xeral (Cetraliña) 981770 011
Alcaldía 981 770 105
Oficina de Turismo 981 776 666
Secretaría 981 776 524
Obras e Contratación 981 776 525
Catastro 981 776 528
Intervención e Contabilidade 981 776 527
Cultura e Deportes 981 770 100
Servizos Sociais 981 770 707
Servizos Sociais – Psicóloga 981 770 707

Cemiterio Municipal 981 771 470
Gardaría municipal 981 772 552
Centro Formación Ocupacional e Servizo Galego de Colocación 981 773 281
Radio Betanzos 981 773 703
Arquivo Histórico 981 773 692
Oficina Municipal de Información Xuvenil 981 771 300
Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico 981 773 690
Piscina Municipal 981 771 792
Servizo de Normalización Lingüistica 981 770 100
Fax – Oficinas Xerais 981 776 529
Fax – Alcaldía 981 776 520
Fax Cultura 981 774 285
Fax Policía Local 981 773 694
Fax – Centro Formación Ocupacional 981 774 095
Casa da Xuventude 981 774 089

Ambulatorio Seguridade Social, Rúa Pintor Seijo Rubio 981 770 790
Seguridade Social-Oficinas, Rua Pintor Seijo Rubio 981 770 405
Servizo Municipal de Augas (Viaqua), Praza Maestro Jose Dapena 981 772 112
Unión Fenosa Atención ao cliente / Avarías 24 Horas 901 404 040
Oficina de Correos e Telégrafos, Avda. Linares Rivas 981 771 888
Servizo de Recadación (Diputación Provincial), Praza de Galicia 981 771 835
Axencia Tributaria, Praza Constitución, 9 981 773 351
Rexistro da Propiedade, Rúa Doctor José Fariña 981 770 212
Residencia de Anciáns 981 770 325
Consorcio das Mariñas 981 784 704
Cita Previa DNI 981 77 00 11
INEM 981 770 405
Permiso de Quemas Controladas 981 112 000
Servicio de Prevención e Extinción de Incendios Forestais 981 775 870

Museo das Mariñas 981 773 693
CIEC Centro Internacional da Estampa Contemporanéa 981 772 964

Decanato 881 881 420
Xulgado de 1ª Instancia Nº1 881 881 403 / 404 / 405 /406 /407
Xulgado de 1ª Instancia Nº2 881 881 411 / 412 / 413 / 414 / 415 / 416 / 417
Xulgado de 1ª Instancia Nº3 881 881 425 / 426 / 427 / 428 / 429
Rexistro Civil 881 881 419

La Galera 881 986 227
As Cascas Elena Moreno 881 986 171
Couceiro 981 770 103
Pilar da Calle Amaro 981 770 304
Leis 981 770 656

CEIP «Francisco Valles Villamarín» 981 770 017
Colexio «Ntra. Sra. Sagrado Corazón» 981 770 056
IES As Mariñas 981 775 811
CEIP Francisco Vales Villamarín 981 77 00 17
Colexio da Grande Obra de Atocha 981 770 452
IES «Francisco Aguiar» 981 772 451
Gardería Municipal 981 772 552
Conservatorio Municipal 981 773 696

Teletaxi Betanzos 981 771 515
Radio Taxi Betanzos 981 774 990
Parada de Taxi 981 770 202
Taxi adaptado 619 075 640

Mariano 981 772 362
La Merced 981 771 859

  • Empresa Arriva 902 277 482
  • Empresa Gilsanz 981 770 752
  • Empresa Rivas 981 771 224
  • RENFE 902 240 202