Descrición

21-07-2020 Bases da convocatoria. VER

17-09-2020 Listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as. VER

09-10-2020 Rectificación listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as. VER

05-11-2020 Listaxe definitiva, tribunal e exame. VER

11-11-2020 Puntuación primer exercicio, data e lugar de celebración segundo exercicio. VER

19-11-2020 Acta final VER