Descrición

02-07-2021 Bases da convocatoria. VER

28-07-2021 Listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as. VER

13-08-2021 Listaxe definitiva de admitidos/as e excluídos/as, data e lugar do exame e nomeamento Tribunal Cualificador. VER

06-09-2021 Puntuación primeiro exame. VER

17-09-2021  Puntuación segundo exame e baremación de méritos. VER