Descrición

20-06-2018 Bases selección auxiliar administrativo/a interino/a por programa temporal en servizos sociais.  VER

06-07-2018 Listaxe provisional de aspirantes admitidos/as e excluidos/as VER

17-07-2018 Listaxe definitiva de aspirantes admitidos/as e excluidos/as. VER

30-07-2018 Rectificación listaxe definitiva de aspirantes admitidos/as e excluidos/as. VER

02-08-2018 Resultado valoración do concurso e lugar e data da primeira proba tipo test. VER

13-08-2018 Resultado valoración proba tipo test, lugar e data de realización segundo exercicio fase oposición (Proba práctica). VER

23-08-2018 Resultado valoración proba práctica. VER

29-08-2018 Resultado final provisional. VER

30-08-2018 Resultado final definitivo. VER

04-09-2018 Resolución proceso selectivo e formación da bolsa de emprego. VER

08-07-2019 Aceptación da renuncia da auxiliar administrativa de Servizos Sociais e nomeamento doutra funcionaria interina por programa temporal para dito posto. VER