Descrición

05-06-2020 Relación de postos de traballo Excmo.Concello de Betanzos (exercicio 2020). VER

17-06-2020 Aprobación inicial da relación de postos de traballo. VER