Descrición

29-01-2020 Bases da convocatoria. VER

03-07-2020 Aprobación da lista provisional de persoas admitidas/excluídas no proceso selectivo. VER

05-08-2020 Listaxe definitiva de admitidos/as e excluídos/as, nomeamento do Trinunal cualificador e data do exame. VER

07-08-2020 ACTA 1 Puntuación de test e baremación de méritos. VER

07-08-2020 ACTA 2 Suposto práctico e puntuación final. VER