Descrición

 

 

 

 

01-07-2020 Bases reguladoras do programa. VER

02-07-2020 Extracto do acordo do Pleno.VER

02-07-2020 Aprobación inicial expediente 152020 de crédito extraordinario. VER

23-11-2020 Aprobación da listaxe provisional de concesión do programa. VER

02-12-2020 Ampliación prazo de alegacións. VER

05-02-2021 Aprobación da listaxe definitiva de concesión do programa. VER