Descrición

14-12-2022 Bases xerais e específicas do proceso de estabilización do persoal por concurso. VER

18-12-2022 Bases xerais e específicas, publicación BOP. VER

28-12-2022 Resolución de 19 de diciembre de 2022, do Concello de Betanzos, referente a la convocatoria para proveer varias plazas. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as animador sociocultural. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as albanel. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as arqueologo/a. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as arquiveiro/a-bibliotecario/a. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as auxiliar de axuda a domicilio. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as axente de emprego. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as capataz. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as conductor/a. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as conserxe. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as delineante. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as director/a CFO. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as electricista. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as director/a radio. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as limpador/a. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as monitor/a carpintería. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as monitor/a forxa. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as monitor/a peón. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as profesor/a escola folklore. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as profesor/a de gardería. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as profesor/a vento-madeira. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as psicólogo/a. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as técnico/a de cultura. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as técnico/a de deportes. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as técnico/a de son. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as técnico/a de turismo. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as técnico/a xardín de infancia. VER

06-02-2023 Listaxe provisional de admitidos/as excluidos/as xefe de grupo. VER