Descrición

27-12-2021 Bases da convocatoria. VER

13-01-2022 Anuncio BOE. VER

26-05-2022 Plantilla de respostas exame tipo test. VER

26-05-2022 Puntuación exame tipo test e data e lugar do segundo exame. VER

28-06-2022 Resultado final. VER

08-07-2022 Proposta de nomeamento. VER