Descrición

03-09-2021 Bases da convocatoria. VER

08-09-2021 Anuncio BOP bases da convocatoria. VER

14-09-202103 Corrección das bases que rexen o proceso selectivo. VER

17-09-202103 Corrección das bases que rexen o proceso selectivo. BOP VER

14-10-2021 Listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as. VER

03-11-2021 Listaxe definitiva de Admitidos/as e excluídos/as. VER

07-12-2021 Decreto do nomeamento. VER