Descrición

Plan de emprego local 2016-2019

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Axudas. Subvencións. BDNS
2018/1162 – Bases reguladoras da convocatoria de axudas a consolidación e ao fortalecemento do texido empresarial nos concello da provincia de A Coruña a través do apoio a inversión en bens inventariables. (PEL-Emprende inversión 2018)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Axudas. Subvencións. BDNS
2018/1163 – Bases reguladoras do Programa de incentivos a contratación para a creación e ampliación do cuadro de personal de pequenas, medianas empresas e microempresas (línea 3. 1. PEL-Pemes)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Axudas. Subvencións. BDNS
2018/1164 – Bases reguladoras do Programa de incentivos ao mantemento do cuadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (Línea 3.2 PEL-Pemes. mantemento)