Descrición

30-11-2020 Bases para a selección do alumnado traballador/a e do persoal directivo, docente e administrativo de apoio. VER

10-12-2020 Resultados entrevistas  director/a, mestre/a especialidades e mestre/a titor/a. VER

14-12-2020 Resultados entrevistas mestre/a de orientación, información, formación empresarial e asesoramento, auxiliar administrativo/a  VER

18-12-2020 Resultados das entrevistas realizadas ás persoas candidatas para as prazas de alumnado-traballador da especialidade “actividades auxiliares en conservación e mellora de montes” Nivel 1. VER

18-12-2020 Resultados das entrevistas realizadas ás persoas candidatas para as prazas de alumnado-traballador da especialidade “Repoboaciós forestais e tratamentos silvicolas” Nivel 2 VER

21-12-2020 Resultados provisionais dos procesos selectivos para as prazas de alumnado-traballador da especialidade “actividades auxiliares en conservación e mellora de montes “ Nivel 1. VER

21-12-2020 Resultados provisionais dos procesos selectivos para as prazas de alumnado-traballador da especialidade “Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas“ Nivel 2. VER

23-12-2020 Resultados definitivos dos procesos de selección para as prazas de alumnado-traballador da especialidade “actividades auxiliares en conservación e mellora de montes “ Nivel 1.. VER

23-12-2020 Resultados definitivos dos procesos selectivos para as prazas de alumnado-traballador da especialidade “Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas“ Nivel 2. VER

23-12-2020 Resultados definitivos dos procesos de selección correspondentes ás prazas de persoal directivo, docente e administrativo de apoio. VER