Descrición

15-10-2020 Bases para a convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea a favor dos/as alumnos/as traballadores/as. VER

16-11-2020 Bases de selección. VER

30-11-2020 Modificación composición comisión selección. VER

03-12-2020 Listaxe provisional entrevistas alumnado. VER

04-12-2020 Listaxe provisional de alumnos/as. VER

10-12-2020 Listaxe provisional puntuación entrevistas. VER

11-12-2020 Listaxe provisional puntuación final. VER

17-12-2020 Listaxe definitivo puntuación final. VER