Descrición

20-09-2021 Bases e nomeamento da comision de selección. VER

24-09-2021 Corrección de erros das bases de selección alumnado traballador e persoal. VER

07-10-2021 Puntuación entrevistas alumnado, director/a, auxiliar administrativo/a, e mestres/as. VER

08-10-2021 Listaxes provisionais alumnado, director/a, auxiliar administrativo/a, e mestres/as. VER

14-10-2021 Listaxe definitivo de alumnos/as. VER

14-10-2021 Listaxe definitivo de auxiliar administrativo/a. VER

14-10-2021 Listaxe definitivo director/a. VER

14-10-2021 Listaxe definitivo mestre/a formación complementaria. VER

14-10-2021 Listaxe definitivo mestres/as especialidade (rama sanitaria). VER

14-10-2021 Listaxe definitivo mestres/as especialidade (rama social). VER

25-10-2021 Puntuación entrevista alumnos/as Abegondo e Paderne. VER

26-10-2021 Listaxe provisional de alumnos/as Abegondo e Paderne. VER

29-10-2021 Listaxe definitiva de alumnos/as Abegondo y Paderne. VER

27-05-2022 Bases para a convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea. VER