Descrición

12-08-2022 Bases e nomeamento da comision de selección. VER

12-09-2022 Puntuacións das entrevistas do alumnado, mestres/as, director/a e auxiliar administrativo/a. VER

13-09-2022 Listaxes provisionais do alumnado, mestres/as, director/a e auxiliar administrativo/a. VER

27-09-2022 Listaxes definitivos do alumnado, mestres/as, director/a e auxiliar administrativo/a. VER

11-10-2022 Puntuación entrevistas mestres/as especialidade sanitaria. VER

11-10-2022 Puntuación entrevistas do alumnado. VER

13-10-2022 Listaxe provisional mestres/as especialidade sanitaria. VER

13-10-2022 Listaxe provisional do alumnado. VER

19-10-2022 Listaxe definitivo mestres/as especialidade sanitaria. VER

19-10-2022 Listaxe definitivo do alumnado. VER