Descrición

13-06-2020 Medidas en feiras e mercados ao aire libre(fase 3). VER
25-05-2020 Decalogo da desescalada. VER
15-05-2020 Concienciación respeto das medidas na fase 1. VER
11-05-2020 Decreto en relación coa flexibilización de determinadas restricións das actividades de hostalaría, restauración, mercadillos, arquivos e bibiliotecas e outras medidas nos territorios menos afectados pola crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 fase 1. VER
10-05-2020 Medidas para a prevención de contagios do COVID-19 nos puntos limpos do Consorcio As  Mariñas. VER
06-05-2020 Medidas en feiras e mercados ao aire libre. VER

05-05-2020 Prevención e saúde laboral ante o coranovirus nas perruquerías e no comercio. VER

01-05-2020 Saídas en concello de mais de 5000 habitantes. VER

25-04-2020 Recomendacións saida de rapaces. VER

25-04-2020 Consellos para levar a crise do COVID-19. VER

22-04-2020 Medidas preventivas para os traballadores. VER

22-04-2020 Medidas nos espazos de traballo. VER

18-04-2020 Os contenedores mellor pechados. VER

13-04-2020 10 pasos para un correcto lavado de mans. VER

13-04-2020 Uso das mascarillas frente ao COVID-19. VER

13-04-2020 Como tratar os refugallos nos fogares. VER

02-04-2020 Tramitación de certificados de empadroamento para solicitar a moratoria no pagamento de cotas hipotecarias de colectivos vulnerables. VER

30-03-2020 Decreto de aprobación das medidas para adoptar nas dependencias Municipais con motivo do COVID-19 (servizos esenciais). VER

20-03-2020 Consorcio As Mariñas. Xestion de residuos domiciliarios durante estado de alarma COVID-19. VER

16-03-2020 Decreto de aprobación das medidas para adoptar nas dependencias Municipais con motivo do COVID-19 (quendas de persoal). VER

15-03-2020 Decreto de aprobación das medidas para adoptar nas dependencias municipais con motivo do COVID-19.  VER

15-03-2020 Comunicado oficial da alcaldesa, María Barral Varela. VER

13-03-2020 Bando municipal de información das medidas para adoptar nos centros de Traballo municipais e atención ao público con motivo do COVID-19. VER

13-03-2020 Decreto de aprobación das medidas para adoptar nos centros de Traballo municipais con motivo do COVID-19. VER

12-03-2020 Información sobre as medidas tomadas ante o COVID-19. VER

 

Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade. VER

13.06.2020 Medidas tras superar a fase III – DOG. VER

01.06.2020 Acordos do CECOP – DOG. VER
30.05.2020 Protocolo para o desenvolvemento das eleccións 12 de xullo – DOG. VER
22.05.2020 Xestión da biomasa, limpeza e mantemento de montes, terreos forestais, etc – DOG. VER
22.05.2020 Apertura dos mercados de gando – DOG. VER
19.05.2020 Acordos do CECOP – DOG. VER
18.05.2020 Reanudación actividade en bibliotecas, arquivos e museos – PROTOCOLO. VER
11.05.2020 Continuación procedementos da Consello Economía Emprego e Industria – DOG. VER
11.05.2020 Continuación expedientes de subvencións da Consell. Economóa Emprego e Industria- DOG.VER
08.05.2020 Medidas transporte público de viaxeiros de titularidade da C.A. de Galicia – DOG. VER
08.05.2020 Autorización queimas controladas en terreos rústicos – DOG. VER
07.05.2020 Continuación expedientes de subvencións D.X. Patrimonio Natural – DOG. VER
06.05.2020 Acordo do CECOP – DOG. VER
06.05.2020 Continuación procedementos de concesión de subvencións e convenios – DOG. VER
05.05.2020 MODIFIC. Medidas desprazamento agricultores para actividades agrarias – DOG. VER

04.05.2020 Procedementos admin. cuxo inicio ou continuación se autoriza de forma motivada – DOG. VER

29.04.2020 Prevención e defensa contra incendios forestais – DOG. VER
29.04.2020 Queima de restos agrícolas por motivos fitosanitarios – DOG. VER
28.04.2020 Medidas de venda en mercados, plantación e desprazmento de agricultores- DOG. VER
27.04.2020 Acordos do CECOP- DOG. VER

17.04.2020 Acordos do Cecop- Guía actuación preventiva na Admin. Xeral da CA – DOG. VER

15.04.2020 Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral. VER

07.04.2020 Notificación obrigatoria dos casos e falecementos relacionados co COVID-19. VER
31.03.2020 Acordo da CECOP da situación de emerxencia sanitaria – DOG. VER

27.03.2020 Vixencia das medidas preventivas adoptadas na CCAA de Galicia – DOG. VER

26.03.2020 Medidas preventivas en sanidade mortuoria – DOG. VER

24-03-2020 Venda de produtos agrogandeiros nos mercados. VER

22-03-2020 Acordo do centro de Coordinación Operativa (CECOP). VER

20-03-2020 Contratación auxiliares de policía local. VER

17-03-2020 Rexistro medidas adoptadas polos concellos. VER

16.03.2020 Residencias maiores e centros sociosanitarios -RECOMENDACIÓNS. VER

16-03-2020 Autotest para que a cidadanía poda consultar síntomas e resolver dubidas relacionadas con esta enfermidade. VER

15-03-2020 Resumo das medidas acordadas polo CECOP (15 de marzo de 2020). VER

15-03-2020 Acordo do centro de coordinación operativa (CECOP) da situación de emerxencia sanitaria no territorio da comunidade autónoma de Galicia. VER

15-03-2020 Acordo do centro de coordinación operativa (CECOP), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19. VER

13-03-2020 Acordo do Consello da Xunta de Galicia, polo que se declara a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e se activa o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego). VER

13-03-2020 Medidas preventivas no manexo de caso posible do COVID-19 en atención primaria. VER

12-03- 2020 Protocolo de actuación para o persoal empregado público da Administración da Xunta de Galicia en relación co coronavirus   COVID-19. VER

12-03-2020 Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se adoptan as medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19. VER

 

Ministerio de Sanidad. Información actualizada sobre o brote. VER

12.06.2020 Guía para o sector das artes escénicas e musicais. VER
10.06.2020 Medidas superar a fase III – BOE. VER
08.06.2020 FASE 3 – BOE. VER
06.06.2020 Prórroga estado alarma – BOE. VER
06.06.2020 Máscaras transporte e modificacións fase 3 – BOE. VER
30.05.2020 FASE 3 e Modificacións fase 2 – BOE. VER
30.05.2020 Modificacións fase 2 -BOE. VER
27.05.2020 Transferencias para a loita contra a violencia de xénero – NOTA INFORMATIVA. VER
27.05.2020 MODIFICACIÓN – Medidas xestión de residuos, control aforo praias, franxas horarias – BOE. VER
27.05.2020 Declaración Loito Oficial – BOE. VER

24.05.2020 Zonas de baño – RECOMENDACIÓNS. VER

23.05.2020 Plan transición Guía Fase 2. VER

23.05.2020 Tratamento de refugallos, apertura praias, turismo de natureza – BOE. VER
23.05.2020 Prórroga – BOE 145. VER
22.05.2020 Prevención e xestión de refugallos na desescalada- RECOMENDACIÓNS. VER

22.05.2020 Flexibilización de medidas (circulación de persoas, hostalería en ELL < 10.001 habitantes)- BOE. VER

21.05.2020 MODIFICACIÓN Uso de máscaras en medios de transporte e medidas en navegación marítima – BOE. VER

20.05.20 Uso das máscaras – BOE. VER

16.05.2020 Fase 2- BOE 138. VER

16.05.2020 Modificacións fase 1 -BOE. VER

14.05.2020 Reapertura piscinas-RECOMENDACIÓNS. VER
10.05.2020 FASE I – Condicións Mobililidade – BOE. VER

10.05.2020 Plan para a transicion hacía unha nova normalidade: Guía fase 1. VER

09.05.2020 Prórroga inicio desescalada. VER 
09.05.2020 Aplicación Fase 1. VER
09.05.2020 Control nas fronteiras. VER
06.05.2020 Reanudación actividade deportiva profesional e federada. VER

06.05.2020 Axudas ao sector cultural. VER

03.05.2020 Obras en edificios habitados. VER
03.05.2020 Condicións de apertura para os comercios, hostalería e práctica deportiva profesional. VER
03.05.2020 Medidas preventivas no transporte. VER
02.05.2020 Instruccións padrón municipal. VER

01-05-2020 Realización de actividades non profesionais de cuidado e recolección de produccions agrícolas. VER

01-05-2020 Condicións nas que se pode realizar actividade física non profesional ao aire libre durante a situación da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. VER

29.04.2020 Modificacións de Lei de Contratos no Sector Público. VER
29-04-2020 Cronograma orientativo para a transición cara a unha nova normalidade. VER

29-04-2020 Previsión orientativa para o levantamento das limitacións de ámbito nacional establecidas no estado de alarma, en función das fases de transición a unha nova normalidade.VER

29-04-2020 Plan de transición facía a nova normalidade. VER

28.04.2020 Previsión das fases da desescalada. VER

25-04-2020 Condicions nas que deben desenvolverse os desplazamentos por parte da poboación infantil durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. VER

16.04.2020 Intrucións para reparto de mascarillas ao transporte terrestre – BOE. VER
13.04.2020 Endeudamento EELL no estado de alarma – CIRCULAR. VER
13.04.2020 Sostenibilidade EELL no estado de alarma – CIRCULAR. VER
13.04.2020 Listaxe postes marítimos Galicia. VER
13.04.2020 Listaxe estacións servizo con flexibilidade horaria Galicia. VER
13.04.2020 Listaxe estacións servizo calendario e horario habitual Galicia. VER
12.04.2020 Suspensión de obras en edificios existentes habitados – BOE. VER
11.04.2020 Modificación programas de axuda Plan Estatal de Vivenda 2018-2020 – BOE. VER
11.04.2020 Medidas para distribución de carburantes e combustibles – BOE. VER

11.04.2020 Directrices para postos de traballo. VER

11.04.2020 Prorroga do estado de alarma. VER

06.04.2020 Recomendacións para os servizos sociais de atención primaria. VER

04-04-2020 Necesidades urxentes de carácter social ou sanitario. VER

03.04.2020 Instrucións distribución mascarillas transporte terrestre. VER

01.04.2020 Medidas urxentes no ámbito social e económico – BOE. VER

01.04.2020 Servizos esenciais – centros, servizos e establecementos sanitarios – BOE. VER

01.04.2020 Medidas de proteción e asistencia a vítimas de violencia de xénero – BOE. VER

01.03.2020 MODIFICACIÓN Servizos esenciais aloxamientos turísticos – BOE. VER

30.03.2020 Redución servizos de transporte de viaxeiros- BOE. VER

30.03.2020 Declaración responsable para traxecto entre residencia e traballo – BOE. VER

30.03.2020 Orde medidas excepcionais velorios e cerimonias fúnebres. VER

30-03-2020 Listaxe de actividades esenciais. VER

29-03-2020 REAL DECRETO-LEY polo que regulase un permiso retribuido recuperable para os traballadores das empresas no esenciais. VER

28.03.2020 Medidas excepcionais en recursos humáns nos servizos sociais . BOE. VER

27.03.2020 Adquisición e distribución de mascarillas para o sector do transporte. VER

25.03.2020 Aloxamentos turísticos esenciais – BOE. VER

25.03.2020 Flexibilización contratación atención á dependencia – BOE. VER

24.03.2020 Centros de servizos sociais de carácter residencial – BOE. VER

24.03.2020 Redución servizosde transporte de viaxeiros – BOE. VER

22.03.2020 Orden SND/272/2020 sobre licencia de enterramento e destino final dos cadáveres – BOE. VER

22.03.2020 Orden SND/271/2020 sobre residuos urbáns – BOE. VER

21.03.2020 Medidas nas residencias de maiores e centros sociosanitarios – BOE. VER

20.03.2020 Criterios circulación de persoas – BOE. VER

20.03.2020 Transporte polas estradas – BOE. VER

19-03.2020 Sector transporte na estrada e aéreo – BOE. VER

19.03.2020 Aclaración RDL 8_2020 prórroga contratos menores. VER 19.03.2020 Aloxamentos turísticos -BOE. VER

19-03-2020 Estado de alarma. Medidas crise sanitaria COVID-19. VER

18.03.2020 Atención persoas sen fogar. VER

18-03-2020 Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19. VER

18.03.2020 Recomendacións actuación do SAF. VER

18.03.2020 Medidas para o impacto económico e social – BOE. VER
17.03.2020 Virucidas TP2 ambiental – LISTADO. VER

17.03.2020 Procedemento limpeza viaria – INSTRUCIÓNS. VER

16.03.2020 Interrupción procedementos administrativos .- INSTRUCIÓNS. VER

15.03.2020 Remisión de información ao Ministerio de Sanidade – BOE. VER

15.03.2020 Obriga declaración material sanitario – BOE . VER

15-03-2020 Suspensión dos termos e interrupción dos plazos dos procedementos adminsitrativos en curso. VER

15.03.2020 Medidas en materia de recursos humáns e medios – BOE. VER

15.03.2020 Transporte público autonómico e local – BOE. VER

15.03.2020 Medidas para facilitar o transporte – BOE. VER

15.03.2020 Protección Civil – BOE. VER

15.03.2020 Medidas Institucións Penitenciarias – BOE. VER

15-03-2020 Suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los procedimientos administrativos en curso. VER

15.03.2020 Ministerio Interior para Forzas e Corpos de Seguridade – INSTRUCIÓNS. VER

14-03-2020 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19. VER

13-03-2020 Xestión de residuos de persoas illadas por coronavirus. VER