Descrición

01. Informe escudo. VER

02. Informe xurídico. VER

03. Acta Comision Nomenclator 18_outubro-2017. VER

04. Acta Comision Nomenclator 22_novembro-2017. VER

05. Informe Proposta aprobada polo Pleno (version correccion erro). VER

06. Certificado-Acuerdos Pleno Correccion aprob escudo. VER

07. Acta Comision Nomenclator 20_febreiro-2020. VER

08. Anuncio DOG.VER