Descrición

20-04-2021 ORDE do 12 de abril de 2021. VER

19-07-2021 Bases xerais e específicas reguladoras ao abeiro da orde de 12 de abril de 2021. (dog. Núm. 73, 20/04/2021). VER

22-07-2021 Listaxe provisional admitidos/as e excluídos/as. VER

26-07-2021 Listaxe definitiva admitidos/as e excluídos/as, nomeamento do tribunal cualificador e data de realización do concurso e proba práctica.VER

29-07-2021 Resultado da valoración concurso-proba practica e CELGA – Peón forestal. VER