Descrición

20-05-2022 Bases xerais e específicas reguladoras. VER

23-05-2022 Rectificación ás bases xerais e específicas reguladoras. VER

27-05-2022 Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria. BOP. VER

02-06-2022 Listaxe provisional admitidos/as e excluídos/as. VER

07-06-2022 Listaxe definitiva admitidos/as e excluídos/as, nomeamento do tribunal cualificador e data de realización do concurso, CELGA e proba práctica. VER

10-06-2022 Resultado valoración proba galego. VER

14-06-2022 Resultado proba práctica. VER

15-06-2022  ACTA nº 2. Resultado proba práctica e data de valoración do concurso. VER

15-06-2022 ACTA Nº 3 Valoración fase de concurso e nomeamento.  VER